OSMANLI PADİŞAHLARI -KRONOLOJİ (Resimli)
 • Ertugrul Gâzi
 • Osman I. (1299-1326)
 • Orhan I. (1326-1359)
 • Murad I. (1359-1389)
 • Beyazid I. (1389-1402)
 • Mehmed I. (1403-1421)
 • Murad II. (1421-1451)
 • Fatih Mehmed II. (1451-1481)
 • Beyazid II. (1481-1512)
 • Selim I. (1512-1520)
 • Süleyman I. (1520-1566)
 • Selim II. (1566-1574)
 • Murat III. (1574-1595)
 • Mehmed III (1595-1603)
 • Ahmed I. (1603-1617)
 • Mustafa I. (1617-1623)
 • Osman II.(1618-1622)
 • Murat IV. (1623-1640)
 • Ibrahim I. (1640-1648)
 • Mehmed IV. (1648-1687)
 • Süleyman II. (1687-1691)
 • Ahmed II. (1691-1695)
 • Mustafa II. (1695-1703)
 • Ahmed III. (1703-1730)
 • Mahmud I. (1730-1754)
 • Osman III. (1754-1757)
 • Mustafa III. (1757-1774)
 • Abdülhamid I. (1774-1789)
 • Selim III. (1789-1807)
 • Mustafa IV. (1807-1808)
 • Mahmud II. (1808-1839)
 • Abdülmecid I. (1839-1861)
 • Abdülaziz I. (1861-1876)
 • Murat V. (1876)
 • Abdülhamid II. (1876-1909)
 • Mehmed V. Resad (1909-1918)
 • Mehmed VI. Vahdettin (1918-1922)

Sıra Adı Saltanatı/Tahtta Kalış Süresi/Doğumu/Ölümü/Ölüm nedeni

1 Osman Gazi1299-1324 1259 1324 İnme/Damla hastalığı
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması


2 Orhan Gazi 1324-1362 1281 1362 Bedenin çöküşü/Damla hastalığı
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması


3 I. Murad (Hüdavendigar) Hayatı (diğer bir kaynak) 1362-1389 1326 1389 Savaşta şehid oldu
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması

4 I. Bayezid Yıldırım Beyazıt 1389-1402 1360 1403 İntihar / Zehirlenme

Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması5
I. Mehmed (Çelebi) * 1413-14211 1379 1421 Dizanteri/Zehirlenme (?)
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması


6 II. Murad (Gazi) 1421-1444
1445-1451
1404 1451 İnme/Aşın içki
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması


7
II. Mehmed
Fatih Sultan Mehmet
1444-1445
1451-1481
1432 1481 Damla hastalığı/Zehirlenme

Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması8 II. Bayezid (Veli)1481-1512 1447 1512 Bedenin çöküşü/lntihar/Zehirlenme
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
9
I. Selim
Yavuz Sultan Selim
1512-1520 1470 1520 Kanser (Şirpençe)
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
10
I. Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman
1520-1566 1495 1566 İnme
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
11
II. Selim (Sarı) 1566-1574 1524 1574 Beyin kanaması/İçki
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması

12
III. Murad 1574-1595 1546 1595 İnme/Böbrek rahatsızlığı
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
13 III. Mehmed 1595-1603 1566 1603 Bedenin çökmesi/İnme
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması14
I. Ahmed 1603-1617 1590 1617 Tifüs
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması

15
I. Mustafa 1617-1618 1622-1623 1592 1639 Ruhsal ve fiziksel çöküntü
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
16
II. Osman (Genç) 1618-1622 1603 1622 Boğma
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
17
IV. Murad 1623-1640 1612 1640 İçki
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
18
İbrahim 1640-1648 1615 1648 Boğma
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması

19 IV. Mehmed Avcı 1648-1687 1642 1693 İnme/Bedenin zayıflaması
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
20
II. Süleyman1687-1691 1642 1691 İstiska: Bedende su birikintisi
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
21 II. Ahmed1691-1695 1643 1695 İstiskâ, Düşkünlük/İnme
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması

22 II. Mustafa 1695-1703 1664 1703 İstiska yani bedende su birikintisi (hidropisie)
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
23 III. Ahmed 1703-1730 1673 1736 Doğal ve genel rahatsızlık
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
24
I. Mahmud 1730-1754 1696 1754 İnme
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
25
III. Osman 1754-1757 1699 1757 İnme
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
26
III. Mustafa 1757-1774 1717 1774 Kalb yetersizliği
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
27
I. Abdülhamid 1774-1789 1725 1789 İnme
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
28
III. Selim (Şehid) 1789-1807 1761 1808 Boğma
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması29
IV. Mustafa (Maktul) 1807-1808 1779 1908 Asılma
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması30 II. Mahmud (Adlî) 1808-1839 1785 1839 Verem/Ruhsal rahatsızlık
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
31
I. Abdülmecid 1839-1861 1823 1861 Verem
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
32
Abdülaziz 1861-1876 1830 1876 İntihar (damarlarım keserek) 33 V. Murad 1876 1840 1904 Şeker hastalığı
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması

34
II. Abdülhamid 1876-1909 1842 1918 Kalp yetersizliği
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
35
V. Mehmed (Reşad) 1909-1918 1844 1918 Kalp yetersizliği
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
36
VI. Mehmed (Vahidettin) 1918-1922 1861 1926 Kalp yetersizliği
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması
37 II. Abdülmecid (yalnız halife) 1922-1924 1868 1944 Kalp yetersizliği
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması

www.maxicep.com